เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด | ลืมรหัสผ่าน
เรียนผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่าน ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ต้องขอภัย เพราะอาจจะมีข้อความหรือเนื้อหาที่แสดงผลไม่สมบูรณ์หรือผิดเพื้ยนในบางหน้า
ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
แก้ไข : 21-11-2014 00:25 โดย o_authority

Oxalic  acid คือตัวการหนึ่งที่ก่อเกิดนิ่วในสิ่งมีชีวิตรวมเต่าด้วยเกร็ดความรู้เรื่อง ออกซาเลต

นันทยา    จงใจเทศ
กรด ออกซาลิก   (Oxalic acid)   มีสูตรทางเคมีคือ  C2 H2 O4  พบได้ในอาหารทั่วไป    เมื่อรับประทานอาหารที่มี  Oxalic  acid  เข้าสู่ร่างกาย  จะไปรวมกับแร่ ธาตุอื่น กลายเป็นผลึกออกซาเลต   เช่น  แคลเซียมออกซาเลต  โซเดียมออกซาเลต  แมกนีเซียมออกซาเลต  และโปแตส เซียมออกซาเลต  โดยเฉพาะผลึกของแคลเซียมออกซาเลต  เกิดได้ง่ายถ้าร่างกายได้ รับแคลเซียม และ Oxalic  acid  จากอาหารมากเกินไป   ปริมาณ Oxalic  acid ที่รับประทานได้แต่ละวันโดยไม่มีความเสี่ยงนั้นมีบอกไว้ว่าประมาณ  22 กรัม สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัว 60  กิโลกรัม  หรือประมาณ 378 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ที่มาของ Oxalic  acid1. เกิดขึ้นภายในร่างกายได้เองโดยมาจากขบวนการเมตะบอลิซึมของ  glyoxylic  และ (unused)ascorbic acid  ดังนั้นถ้าร่างกายได้รับวิตามินซีมากเกินไป (megadosers) เป็นเวลานานๆ  อาจจะทำให้มีกรดออกซาลิก เพิ่มขึ้นและมีผลให้เกิดก้อนนิ่วแคลเซียมออกซาเลตในไตและกระเพาะปัสสาวะได้2. ได้รับจากภายนอก โดยรับประทานอาหารที่มีกรดออกซาลิก เช่น ผักต่างๆ  โดยเฉพาะใบ ยอด และ ต้นอ่อน

ปริมาณ  Oxalic  acid  ใน ผักต่างๆจากการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการ  กองโภชนาการ และรวบรวมจากผลวิเคราะห์ของต่างประเทศพบว่า ผักของไทยที่มีกรดออกซาลิกมากได้แก่ ใบชะพลู (1088 มก./100กรัม)  ยอดพริกชี้ฟ้า (761.7 มก./100กรัม) ใบยอ (387.6มก./100กรัม)  ผักปัง (385.3มก./100กรัม)  และใบกระเจี๊ยบ (389.5มก./100กรัม)    ส่วนผักจากต่างประเทศพบว่ากลุ่มผักโขม (Amaranth และ Spinach) มีกรดออกซาลิกค่อนข้างสูง (970-1090 มก./100กรัม) ผักอื่นๆที่มีกรดออกซาลิกมากได้แก่ parsley(1700มก./100กรัม)  cassava (1260มก./100กรัม)  carrot (500มก./100กรัม) และ  radish(480มก./100กรัม) เป็นต้น

ปริมาณ  Oxalic  acid  ในผักต่างๆ


ชื่อ Oxalic  acid

( มก. / 100 กรัม)


กระชาย


223.2


ขิงอ่อน


38.0


คึ่นช่าย


7.7


คูณ


93.2


ดอกกุยช่าย


3.6


ดอกแค


8.8


ดอกโสน


11.3


ตะไคร้


21.8


แตงกวา


1.1


แตงร้าน


2.9


ตำลึง


8.0


ต้นหอม


5.3


ถั่วฝักยาว


35.0


ใบกระเจี๊ยบ


389.5


ใบชะพลู


1088.4


ใบชะมวง


45.4


ใบทองหลาง


4.3


ใบบัวบก


7.5


ใบแมงลัก


56.7


ใบยอ


387.6


ใบสะระแหน่


14.8


ใบโหระพา


128.1


บวบเหลี่ยม


3.1


บวบหอม


2.3


ผักกะเฉด


36.3


ผักกาดขาว


6.5


ผักกาดหอม


7.4


ผักคะน้า


7.5


ผักชีฝรั่ง


5.6


ผักตับเต่า


165.6


ผักบุ้งขาว


22.5


ผักบุ้งจีน


57.5


ผักปัง


385.3


ผักหวาน


56.8


ฝักกระเจี๊ยบ


11.9


พังพวย


243.9


พริกขี้หนู (เม็ดใหญ่)


47.3


พริกชี้ฟ้าเขียว


8.6


พริกชี้ฟ้าแดง


7.6


ฟักทอง


5.2


แฟง


24.2


มันแกว


37.6


มันเทศ (แดง)


229.9


มะเขือไข่เต่า


29.9


มะเขือเทศลูกเล็ก


4.6


มะเขือยาว


5.0


ยอดกระถิน


51.0


ยอดแค


94.8


ยอดพริกชี้ฟ้า


761.7


ยอดมะม่วงอ่อน


185.3


สายบัว


73.6

ปริมาณ Oxalic acid  ในผลไม้
ชื่อ Oxalic  acid

( มก. / 100 กรัม)


กล้วยไข่


109.3


เผือก


7.1


พุทรา


107.4


สัปปะรด


137.2

 

ปริมาณ  Oxalic  acid  ในผักต่างประเทศ


ชื่อ Oxalic  acid

( มก. / 100 กรัม)


ผักโขม  (Amaranth)


1090


ผักโขม  (Spinach)


970


หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)


130


บรอคโคลี่ (Broccoli)


190


ผักกาด (Cabbage)


100


แครอท (Carrot)


500


มันสำปะหลัง (Cassava)


1260


ดอกกะหล่ำ (Cauliflower)


150


มะเขือ (Eggplant)


190


กระเทียม (Garlic)


360


ผักชีฝรั่ง (Parsley)


1700


หัวไชเท้า (Radish)


480


ผักกระเฉด (Watercress)


310


มันฝรั่ง (Sweet potato)


240


มะเขือทศ (Tomato)


50


Date : 11-07-2012 03:59  IP : 61.90.77.18
Reply : 1  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
ที่มาครับ http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=2&id=124
Date : 11-07-2012 03:59   IP : 61.90.77.18
Reply : 2  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
แก้ไข : 21-11-2014 00:27 โดย o_authority
แคลเซียมและออกซาเลตจากการศึกษาผักหลายชนิดที่น่าจะใช้เป็นแหล่งแคลเซียมและนิยมกินกันอยู่ ทั่วไปในหลายภูมิภาคของไทย โดยนำมาวิเคราะห์หาแคลเซียมและออกซาเลต พบว่าหลายชนิดมีแคลเซียมสูง ขณะเดียวกันก็มี ออกซาเลตสูงด้วย อาจนำมาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้กลุ่ม 1 ผักที่มีแคลเซียมสูงและออกซาเลตสูงด้วย เช่น ใบยอ ชะพลู โขม (ขม) ไทย มะเขือพวง ยอดกระถินกลุ่ม 2 ผักที่มีแคลเซียมสูงและออกซาเลตปานกลาง เช่น กะเพรา กระเฉด ยอดแค ผักบุ้งจีน สะเดากลุ่ม 3 ผักที่มีแคลเซียมปานกลางถึงสูงแต่ออกซาเลตต่ำ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ขี้เหล็ก ตำลึง บัวบก ถั่วพู ดังนั้น กลุ่มผักที่ร่างกายสามารถนำแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้ดี จึงน่าจะเป็นกลุ่มที่ 3 โดยอาจใช้ทด แทนในกรณีของผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้ที่มา http://www.foodietaste.com/mustknow_detail.asp?id=228
Date : 11-07-2012 04:02   IP : 61.90.77.18
Reply : 3  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

gotfatbob
หัวข้อ : 75
ตอบ : 562
ขอบคุณครับกับอีกหนึ่งความรู้ดีดีครับ
Date : 11-07-2012 08:09   IP : 166.147.123.24
Reply : 4  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

Aquarius_Saint
Administrator
หัวข้อ : 51
ตอบ : 898
ขอบคุณครับมีประโยชน์ในการเลือกผักมากๆครับ^^
Date : 11-07-2012 11:44   IP : 124.120.63.38
Reply : 5  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

สยาม
หัวข้อ : 46
ตอบ : 238
กระทืบ Like ครับ
Date : 11-07-2012 19:28   IP : 58.8.242.225
Reply : 6  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

at_boy
หัวข้อ : 10
ตอบ : 66

Date : 11-07-2012 22:45   IP : 101.108.106.104
Reply : 7  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

Renger
หัวข้อ : 7
ตอบ : 113
ซุดหยอด
Date : 12-07-2012 18:49   IP : 118.173.85.174
Reply : 8  ปริมาณ Oxalic acid ในผักต่างๆ(ตัวการเกิดนิ่วในเต่า)

SHOOTER007
หัวข้อ : 15
ตอบ : 14

Date : 14-08-2012 23:11   IP : 58.8.3.15


กรุณาเข้าสู่ระบบถึงจะโพสกระทู้ได้

© Copyright 2015 siamexoticpets.com. All rights reserved.

User Online Guest: 25 , Member: 0