เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด | ลืมรหัสผ่าน
เรียนผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่าน ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ต้องขอภัย เพราะอาจจะมีข้อความหรือเนื้อหาที่แสดงผลไม่สมบูรณ์หรือผิดเพื้ยนในบางหน้า
ไซเตส (CITES) คือ.....

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
แก้ไข : 21-11-2014 00:10 โดย o_authority
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

หรือที่รู้จักคุ้นเคยดีในตัวย่อว่า ไซเตส (CITES) คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

มีอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2516ในปี พ.ศ. 2516 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ได้จัดการประชุมนานาชาติขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อร่างอนุสัญญาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม 88 ประเทศ แต่มีผู้ลงนามรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ทันทีเพียง 22 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย แต่มาลงนามรับรองอนุสัญญาในปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 ปัจจุบัน อนุสัญญาไซเตส มีภาคีทั้งหมด 130 ประเทศ (ตุลาคม พ.ศ. 2538)เป้าหมายของอนุสัญญาไซเตส คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ วิธีการอนุรักษ์กระทำโดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ อนุสัญญาไซเตสไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสำหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species)การค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ จะถูกควบคุมโดยระบบใบอนุญาต (Permit) ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า (Import) ส่งออก (Export) นำผ่าน (Transit) และส่งกลับออกไป (Re-Export) โดยชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1,2,3 (Appendix I,II,III) ของอนุสัญญา โดยได้กำหนดหลักการไว้ดังนี้
Date : 23-08-2012 04:44  IP : 58.9.148.176
Reply : 1  ไซเตส (CITES) คือ.....

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
แก้ไข : 21-11-2014 00:13 โดย o_authority
ชนิดพันธุ์ในบัญชีอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I)

เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับคำยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย ตัวอย่างของสัตว์ป่า ที่อยู่ในบัญชีนี้ได้แก่ ปลาตะพัด (Scleropages formosus) ปลายี่สก (Probarbus jullieni) เป็นต้นชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II)

เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออก หนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้ง จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นในธรรมชาติ ตัวอย่างของสัตว์ป่า ที่อยู่ในบัญชีนี้ได้แก่ ปลาฉลามปากเป็ดมิสซิสซิปปี (Polyodon spathula) เป็นต้น

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III)

เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอ ความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิดการกำหนดรายชื่อชนิดพันธุ์ในบัญชีไซเตสใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งด้านอนุกรมวิธาน (Taxonomy) และข้อมูลด้านชีววิทยา (Biological Parameter) ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพของประชากร (Population Status) แนวโน้มประชากร (Population Trends) การแพร่กระจาย (Distribution) สถานะแหล่งที่อยู่อาศัย (Habitat Availability) แนวโน้มด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Trends) และการถูกคุกคาม (Threats) เป็นตัวกำหนด นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทางการค้าและสถานภาพการทางกฎหมาย ประกอบในการพิจารณาด้วยที่มา-http://th.wikipedia.org/wiki/%E0 ... 0%E0%B8%95%E0%B8%AA
Date : 23-08-2012 04:44   IP : 58.9.148.176
Reply : 2  ไซเตส (CITES) คือ.....

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
แก้ไข : 21-11-2014 00:18 โดย o_authority
สัตว์ไทยในไซเตส1. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1

1 กระทิง

2 กวางผา

3 กูปรี

4 ชะนีธรรมดา

5 ชะนีมงกุฎ

6 ชะนีมือดำ

7 ชะมดแปลงลายจุดหรืออีเห็นลายเสือ

8 ช้าง

9 นากใหญ่ธรรมดา

10 เนื้อทราย

11 ปลาวาฬแกลบครีบดำ

12 ปลาวาฬมิงค์

13 ปลาวาฬหัวทุย

14 พะยูนหรือหมูน้ำ

15 แมวดาวหรือแมวแกว

16 แมวป่าหัวแบน

17 แมวลายหินอ่อน

18 แรด

19 กระซู่

20 ละองหรือละมั่ง

21 เลียงผา

22 ปลาโลมาขาวเทา

23 ปลาโลมาขาวทะเลใต้

24 ปลาโลมาหัวบาตรหลังเรียบ

25 สมเสร็จ

26 เสือโคร่ง

27 เสือดาวหรือเสือดำ

28 เสือไฟ

29 เสือลายเมฆ

30 หมีควายหรือหมีดำ

31 หมีหมาหรือหมีคน

32 ไก่ฟ้าหางลายขวาง

33 นกกาฮัง

34 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

35 นกโจรสลัด

36 นกชนหิน

37 นกชาปีไหน

38 นกชายเลนเขียวลายจุด

39 นกแต้วแล้วท้องดำ

40 เป็ดก่า

41 เหยี่ยวเพเรกริน

42 จระเข้น้ำเค็ม

43 จระเข้น้ำจืด

44 ตะกวด

45 ตะโขง

46 เต่ากระอาน

47 เต่ากระ

48 เต่าตนุ

49 เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด

50 เต่าหญ้าตาแดงหรือเต่าสังกะสี

51 เต่ามะเฟือง

2. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 21 ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง Pteropus lylei

2 ค้างคาวแม่ไก่เกาะ Pteropus hypomelanus

3 ค้างคาวแม่ไก่ฝน Pteropus vampyrus

4 ชะมดแปลงลายแถบ

5 นากใหญ่ขนเรียบ

6 นากใหญ่จมูกขนหรือนากใหญ่หัวปลาดุก

7 นากเล็กเล็บสั้น

8 ปลาโลมาจุก

9 ปลาโลมาหัวขวดมลายู

10 ปลาโลมาหัวขวดธรรมดา

11 ปลาโลมาหัวขวดปากสั้น

12 ปลาโลมาหัวบาตรครีบหลัง

13 ปลาวาฬแกลบครีบขาวดำ

14 ลิงลม

15 ลิงกัง

16 ลิงไอ้เงี้ยะ

17 ลิงเสน

18 ลิงวอก

19 ลิงแสม

20 ค่างดำ

21 ค่างแว่นถิ่นใต้

22 ค่างหงอก

23 ค่างแว่นถิ่นเหนือ

24 กระแตธรรมดา

25 กระแตเล็ก

26 กระแตหางหมู

27 กระแตหางขนนก

28 ลิ่นหรือนิ่มพันธุ์มลายู Manis javanica

29 เสือปลา

30 แมวป่าหรือเสือกระต่าย Felis chaus

31 หมาใน

32 อีเห็นน้ำ

33 อีเห็นลายเสือโคร่งหรืออีเห็นลายพาด

34 นกกก นกกาฮังหรือนกกะวะ

35 นกกระเรียน

36 นกกระสาดำ

37 นกแก้วโม่ง

38 นกแขกเต้า

39 นกแก้วหัวแพร

40 นกกะลิง,นกกะแล

41 นกหกใหญ่

42 นกหกเล็กปากแดง

43 นกหกเล็กปากดำ

44 นกแสก

45 นกแสกแดง

46 นกเค้าเหยี่ยว

47 นกเค้าหน้าผากขาว

48 นกเค้าแดง

49 นกเค้าภูเขา

50 นกเค้าหูยาวเล็ก

51 นกเค้ากู่,นกฮูก

52 นกเค้าแคระ

53 นกเค้าโม่ง,นกเค้าแมว

54 นกเค้าจุด

55 นกเค้าป่าหลังจุด

56 นกเค้าป่าสีน้ำตาล

57 นกเค้าแมวหูสั้น

58 นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล

59 นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา

60 นกเค้าใหญ่สีคล้ำ

61 นกทึดทือพันธุ์เหนือ

62 นกทึดทือพันธุ์มลายู

63 นกเงือกหัวแรด

64 นกแต้วแล้วลาย

65 นกเป็ดหงส์

66 นกยูง

67 เหยี่ยวออสเปร

68 เหยี่ยวขาว

69 เหยี่ยวดำ

70 เหยี่ยวแดง

71 เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล

72 เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ

73 เหยี่ยวนกเขาหงอน

74 เหยี่ยวนกเขาหงอน

75 เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่

76 เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน

77 เหยี่ยวนกเขาชิเครา

78 เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก

79 เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น

80 เหยี่ยวผึ้ง

81 เหยี่ยวทะเลทราย

82 เหยี่ยวปีกแดง

83 เหยี่ยวหน้าเทา

84 นกอินทรีหัวนวล

85 นกออก

86 เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา

87 เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา

88 เหยี่ยวนิ้วสั้น

89 เหยี่ยวรุ้ง

90 เหยี่ยวภูเขา

91 เหยี่ยวต่างสี

92 เหยี่ยวดำท้องขาว

93 เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว

94 เหยี่ยวท้องแดง

95 นกอินทรีแถบปีกแดง

96 นกอินทรีเล็ก

97 นกอินทรีดำ

98 นกอินทรีปีกลาย

99 นกอินทรีสีน้ำตาล

100 นกอินทรีหัวไหล่ขาว

101 พญาแร้ง

102 อีแร้งดำหิมาลัย

103 อีแร้งสีน้ำตาล

104 อีแร้งเทาหลังขาว

105 เหยี่ยวทุ่ง

106 เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ

107 เหยี่ยวด่างดำขาว

108 เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว

109 เหยี่ยวแมลงปอขาแดง

110 เหยี่ยวแมลงปอขาดำ

111 เหยี่ยวเคสตรัส

112 เหยี่ยวตีนแดง

113 เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป

114 เหยี่ยวค้างคาว

115 นกแว่นสีเทา

116 นกแว่นสีน้ำตาล

117 นกหว้า

118 งูจงอาง

119 งูสิงหางลาย

120 งูเหลือม

121 งูหลาม

122 งูหลามปากเป็ด

123 งูเห่า

124 xxx,xxxดอก,มังกรดอก

125 ตัวเงินตัวทอง,เหาช้าง

126 ตุ๊ดตู่

127 แลนดอน

128 เต่าเหลือง,เต่าเทียม,เต่าขี้ผึ้ง

129 เต่าเสือ,เต่ากระ,เต่าเขาสูง

130 เต่าหก

3. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 31 หมาจิ้งจอก Canis aureus

2 หมาไม้ Martes flavigula

3 เพียงพอนเหลือง Mustela sibirica

4 หมีขอหรือบินตุรง Arctictis binturong

5 อีเห็นธรรมดา Paradoxurus hermaphroditus

6 ชะมดแผงสันหางดำ Viverra megaspila

7 ชะมดหางสั้นหางปล้อง Viverra Zibetha

8 ชะมดเช็ด Viverricula indica

9 พังพอนกินปู Herpestes urva

10 ควายบ้าน Bulalus arnee

11 นกกระทาดงอกสีน้ำตาล Arborophila orientalis

12 นกกระทาดงแข้งเขียว Arborophila charltonii

13 ไก่ฟ้าหน้าเขียว Lophura ignita

14 ไก่จุก Rollulus roulroul

15 งูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rhynchops

16 งูลายสอ Xenochrophis piscator

17 งูแมวเซา Vipera russelliiข้อมูลจาก http://www.forest.go.th/biodiversity/knowladge/cites.htm
Date : 23-08-2012 04:48   IP : 58.9.148.176
Reply : 3  ไซเตส (CITES) คือ.....

Gorilla
หัวข้อ : 3
ตอบ : 15
ซูคาต้า เลียวพาด ดาวอินเดีย เลี้ยงแล้วผิดกฏหมายหรือเปล่า ต้องมีใบอะไรหรือเปล่าครับ
Date : 23-08-2012 08:30   IP : 58.8.32.205
Reply : 4  ไซเตส (CITES) คือ.....

Aquarius_Saint
Administrator
หัวข้อ : 51
ตอบ : 898
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ มีประโยชน์มากๆเลย^^

สำหรับซูกับเลียวจริงๆแล้วผิดหมดครับถ้าไม่มีใบ ซึ่งเคยมีพี่คนนึงโดนจับไซเตรส1ที่บ้าน ป่าไม้เจอพวกไซเตรสอื่นก็จับไปด้วย เถียงมันมันก็บอกว่ามีใบก็เอามายันแล้วรับกลับไป สุดท้ายหาใบไม่ได้ ไม่มีร้านไหนช่วยก็โดนหมดครับ

แต่ในทางปฎิบัติแล้วคนเลี้ยงมักจะไม่ค่อยโดนครับถ้าไม่เจอแกล้งจริงๆครับ เพราะพวกนี้เค้าจับเพื่อเอาผลงานดังนั้นจับร้านจะได้ผลงานกว่าเพราะจำนวนเยอะและเป็นข่าวครับ
Date : 23-08-2012 16:49   IP : 110.168.110.4
Reply : 5  ไซเตส (CITES) คือ.....

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
ถ้าจำไม่ผิดดาวอินเดียเป็นไซเตส2ครับ แต่ได้ยินข่าวลือว่าจะมีการพยายามผลักดันเป็นไซเตส1
Date : 23-08-2012 17:13   IP : 58.9.148.176
Reply : 6  ไซเตส (CITES) คือ.....

taratorn365
หัวข้อ : 7
ตอบ : 84
สงสัยเราเลี้ยงอะไรก็ผิดหมด เฮ้อ
Date : 23-08-2012 21:02   IP : 125.25.156.228
Reply : 7  ไซเตส (CITES) คือ.....

LittleStar
หัวข้อ : 29
ตอบ : 122
อิอิ สงสัยจะเหลือแต่เต่าญีปุ่นซะล่ะมั้งที่ไม่โดนอะไรเลยแถมเกลื่อนเกิน
Date : 24-08-2012 04:10   IP : 115.87.146.214
Reply : 8  ไซเตส (CITES) คือ.....

Gorilla
หัวข้อ : 3
ตอบ : 15
ใบที่เอามายืนยันนี้คือใบนำเข้าใช่หรือเปล่าครับ

พอรู้บ้างไหมว่ามีร้านขายเต่าร้านไหนมีใบนำเข้าบ้างหรือเปล่าครับ ซื้อเต่าจะได้ของสำเนา

ส่วนใบครอบครองนี้ใช้เฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย / เต่าไทย
Date : 25-08-2012 06:59   IP : 58.8.151.201
Reply : 9  ไซเตส (CITES) คือ.....

Renger
หัวข้อ : 7
ตอบ : 113
กระทู้ดีมีประโยชน์ครับ
Date : 25-08-2012 10:17   IP : 118.173.87.208
Reply : 10  ไซเตส (CITES) คือ.....

gotfatbob
หัวข้อ : 75
ตอบ : 562
ความรู้ดีดีอีกหนึ่งบทครับ ขอบคุณ ครับ
Date : 25-08-2012 12:05   IP : 108.132.50.141


กรุณาเข้าสู่ระบบถึงจะโพสกระทู้ได้

© Copyright 2015 siamexoticpets.com. All rights reserved.

User Online Guest: 20 , Member: 0