เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด | ลืมรหัสผ่าน
เรียนผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่าน ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ ต้องขอภัย เพราะอาจจะมีข้อความหรือเนื้อหาที่แสดงผลไม่สมบูรณ์หรือผิดเพื้ยนในบางหน้า
ชนิดกุ้งสวยงาม

ส้มโอ
หัวข้อ : 13
ตอบ : 5
แก้ไข : 22-11-2014 02:38 โดย o_authorityชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus versutus


 

แหล่งกำเนิด : USA


 

ขนาด : 7 ซ.ม. (2.8 นิ้ว)


 

อุณหภูมิน้ำ : 10-22? C


 

ค่า pH : 6.5-7.5


 

อุปนิสัย : ค่อนข้างก้าวร้าว


 

ระดับความยากในการเลี้ยง : ยาก


 


 

Procambarus versutus เป็นกุ้งเครฟิชหายากชนิด หนึ่ง การลอกคราบในบางครั้งสลับจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าแต่สีมักไม่คงที่ เครฟิชชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถอดทนอาศัยในน้ำคุณภาพต่ำได้มากเท่า Procambarus clarkii หรือ Procambarus alleni ซึ่งมีความอดทนสูงกว่า การเลี้ยงรวมกันหลายตัวในตู้เดียวควรจัดหาที่หลบซ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลด โอกาสการต่อสู้กัน


 


 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


 

ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลา เครฟิชอาจจับปลากินเป็นอาหาร


 

อาหาร :


 

โดย ปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ


 


 

การขยายพันธุ์ :


 

สามารถทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 1.5 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน


 


 

ข้อควรระวัง :


 

ธรรมชาติของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น


 

ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการลอกคราบ


 

 
  

 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus vasquezae


 

แหล่งกำเนิด : USA


 

ขนาด : 5 ซ.ม. (2 นิ้ว)


 

อุณหภูมิน้ำ : 10-22? C


 

ค่า pH : 6.5-7.5


 

อุปนิสัย : ก้าวร้าวเล็กน้อย โดยเฉพาะตัวผู้กับตัวผู้


 

ระดับความยากในการเลี้ยง : ยาก


 


 

Procambarus vasquezae แตกต่างจากเครฟิชสาย Procambarus ทั่วไป สามารถเทียบได้กับสาย Cambarellus ซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ก้าวร้าวมากนัก เครฟิชชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถอดทนอาศัยในน้ำคุณภาพต่ำได้มากเท่า Procambarus clarkii หรือ Procambarus alleni ซึ่งมีความอดทนสูงกว่า สามารถเลี้ยงรวมกับปลาตัวเล็ก ๆ ในตู้พรรณไม้น้ำ ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลาขนาดใหญ่


 


 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


 

สามารถเลี้ยงรวมกับปลาตัวเล็ก ๆ ในตู้พรรณไม้น้ำ ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลาขนาดใหญ่


 


 

อาหาร :


 

โดย ปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ


 


 

การขยายพันธุ์ :


 

สามารถทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 1 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน


 


 

ข้อควรระวัง :


 

ธรรมชาติของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น


 

ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการลอกคราบ


 


 


  


 


 


 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus toltecae


 

แหล่งกำเนิด : USA


 

ขนาด : 8 ซ.ม. (3.2 นิ้ว)


 

อุณหภูมิน้ำ : 10-22? C


 

ค่า pH : 6.5-7.5


 

อุปนิสัย : ค่อนข้างก้าวร้าว


 

ระดับความยากในการเลี้ยง : ยาก


 


 

Procambarus toltecae เป็นเครฟิชหายากที่มีสีสันจัดจ้านตามธรรมชาติโดยไม่ได้เกิดจากความผิดปรกติ ของพันธุกรรม เครฟิชชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถอดทนอาศัยในน้ำคุณภาพต่ำได้มากเท่า Procambarus clarkii หรือ Procambarus alleni ซึ่งมีความอดทนสูงกว่า การเลี้ยงรวมกันหลายตัวในตู้เดียวควรจัดหาที่หลบซ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลด โอกาสการต่อสู้กัน


 


 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


 

ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลา เครฟิชอาจจับปลากินเป็นอาหาร


 


 

อาหาร :


 

โดย ปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ


 


 

การขยายพันธุ์ :


 

สามารถ ทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 2 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียออกไข่ครั้งละประมาณ 50 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน ลูกเครฟิชแรกเกิดยาวประมาณ 4 ม.ม. ในช่วงแรกจะออกสีน้ำตาลหรือสีส้ม ภายหลังสีจะค่อย ๆ เข้มขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์


 


 

ข้อควรระวัง :


 

ธรรมชาติ ของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการ


 

ลอกคราบ


 

 


 


  


 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus spiculifer


 

แหล่งกำเนิด : USA


 

ขนาด : 12 ซ.ม. (4.8 นิ้ว)


 

อุณหภูมิน้ำ : 10-22? C


 

ค่า pH : 6.5-7.5


 

อุปนิสัย : ค่อนข้างก้าวร้าว


 

ระดับความยากในการเลี้ยง : ยาก


 


 

Procambarus spiculifer เครฟิชชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถอดทนอาศัยในน้ำคุณภาพต่ำได้มากเท่า Procambarus clarkii หรือ Procambarus alleni ซึ่งมีความอดทนมากกว่า การเลี้ยงรวมกันหลายตัวในตู้เดียวควรจัดหาที่หลบซ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลด โอกาสการต่อสู้กัน


 


 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


 

ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลา เครฟิชอาจจับปลากินเป็นอาหาร


 


 

อาหาร :


 

โดยปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ


 


 

การขยายพันธุ์ :


 

สามารถทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 2 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน


 


 

ข้อควรระวัง :


 

ธรรมชาติของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการลอกคราบ


 


 


  


 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Procambarus pubescens


 

แหล่งกำเนิด : USA


 

ขนาด : 7 ซ.ม. (2.8 นิ้ว)


 

อุณหภูมิน้ำ : 10-22? C


 

ค่า pH : 6.5-7.5


 

อุปนิสัย : ค่อนข้างก้าวร้าว


 

ระดับความยากในการเลี้ยง : ยาก


 


 

Procambarus pubescens เป็นญาติพี่น้องกับ Procambarus enoplosternum แต่สีไม่สว่างเท่า สีจะออกเขียวหรือน้ำเงินกว่า บริเวณหลังออกสีแดงหรือสีดำ เครฟิชชนิดนี้ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถอดทนอาศัยในน้ำคุณภาพต่ำได้มากเท่า Procambarus clarkii หรือ Procambarus alleni ซึ่งมีความอดทนสูงกว่า การเลี้ยงรวมกันหลายตัวในตู้เดียวควรจัดหาที่หลบซ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลด โอกาสการต่อสู้กัน


 


 

การเลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น :


 

ไม่แนะนำให้เลี้ยงรวมกับปลา เครฟิชอาจจับปลากินเป็นอาหาร


 


 

อาหาร :


 

โดย ปรกติกุ้งเครฟิชเป็นนักกินเศษอาหาร สามารถกินอะไรก็ตามที่มันหาเจอทั้งพืชและสัตว์ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำหรับกุ้ง, หนอนแดง, ผักต้มต่าง ๆ เช่น แครอท, มันฝรั่ง, แตงกวา ฯลฯ


 


 

การขยายพันธุ์ :


 

สามารถทำได้เมื่อกุ้งเริ่มมีขนาด 2 นิ้วขึ้นไป โดยตัวเมียจะใช้เวลาฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 30 วัน


 


 

ข้อควรระวัง :


 

ธรรมชาติ ของกุ้งเครฟิชทุกชนิดนั้นมีพฤติกรรมการกินกันเอง ดั้งนั้นควรจัดหาที่หลบซ่อนให้กุ้งอย่างพอเพียง เช่น ขอนไม้, ถ้ำ, กระถางดินเผา, ท่อพีวีซี ฯลฯ ลูกกุ้งต้องการที่หลบซ่อนอย่างมากโดยเฉพาะใน


 

ช่วงที่มีการลอกคราบ
 
 Date : 24-08-2010 17:01  IP : 192.168.3.75
Reply : 1  ชนิดกุ้งสวยงาม

mapling
หัวข้อ : 0
ตอบ : 6
{:3_48:} ได้ความรู้เพิ่มบานเลย
Date : 12-09-2010 07:07   IP : 180.180.92.254
Reply : 2  ชนิดกุ้งสวยงาม

sweet_jijy
หัวข้อ : 2
ตอบ : 14
น่ากิน {:2_37:}
Date : 21-09-2010 01:22   IP : 10.0.100.30
Reply : 3  ชนิดกุ้งสวยงาม

switwit123
หัวข้อ : 1
ตอบ : 6
เลี้ยงยากทุกพันเลย
Date : 29-04-2012 13:43   IP : 180.183.195.56


กรุณาเข้าสู่ระบบถึงจะโพสกระทู้ได้

© Copyright 2015 siamexoticpets.com. All rights reserved.

User Online Guest: 11 , Member: 0